Radio531 PI Flower Talanoa

Radio531 PI Flowers

Applications pending for direct flights from Tonga to Fiji and Niue

08 February 2018

Posted in: Pacific Radio News,

The owner of Real Tonga Airlines says they've submitted applications for direct flights to Fiji and Niue.

Real Tonga Airlines. Photo/ 3rd Level New Zealand Blogspot.

Direct flights between Tonga and Samoa are set to begin next Monday, using a SAAB 340 which seats 34 passengers.

Real Tonga Airlines CEO Tevita Palu says they've also submitted applications to other Pacific Islands, hoping to fly directly to Fiji and Niue in the near future.

[TONGAN] "'Oku 'osi fakahū mo 'emau application ki Fisi, kae tatau pe mo Niue... 'Oku fakaongoongo pe ke tali mai. 'Oku 'i ai pe 'a e 'amanaki ia 'e vave pe he kaha'u vave mai, 'e hoko atu ai e fepuna'aki ki he ngaahi fonua kehe."

The flight will depart Tongatapu's Fu'amotu Aiport to Apia's Faleolo Airport via Tonga's outer islands of Vava'u. Palu says it will do well for tourism in Vava'u.

He says people no longer have to go through Tongatapu, but can fly from Fiji or Samoa instead.

"Kau lelei 'aupito eni ia ki Vava'u. Koe ngaahi ta'u foki ia koē, na'e pau pe ke fou mai 'i Tongatapu pea toki 'alu mei Tonga ki Vava'u. Ka ko eni 'oku faingamalie hangatonu 'a Vava'u ke hook up hangatonu ki Fisi pe 'alu hangatonu ki Ha'amoa."

Flights from Tonga to Samoa are scheduled for twice a week, Monday and Friday.

Tevita Palu. Photo/ Nuku'alofa Times.

Source: Le'o 'o e 'Otu Felenite Tongan Programme on Wednesdays 6pm - Thursday 6am on Radio 531pi.

Tags: Tonga,